SLÄKTVAPNET.

Vapnet: är registrerat som familjevapen i Skandinavisk Vapenrulla nr SVR 358 / 86
Släktvapnet utspringer från en järnstämpel från Svartebo Hammar från 1500 - 1600-talet.
 Det var tydligen omväxlande ett "S" under sparre eller ett järnmärke under sparre.
Vårt vapen har, på Fred Swartlings uppdrag,
formats av en specialist inom detta område, Jan Raneke. 

SKÖLDEN: I silver en svart sparre omsatt med tre svarta järnmärken under
en svart ginstam vari finns tre femuddiga stjärnor av silver.

SVART HJÄLMTÄCKE: fodrat med silver.
De tre stjärnorna härleda till de förr i tiden endast kända tre släktgrenarna
"Tjänstemannagrenen ", "Affärsgrenen" samt "Ryttargrenen",
vilket man sade i dagligt tal.

NAMNET SWARTLING: är taget från Svartebo i Hällestad socken
och Bergslag i Östergötland

DEO ADJUVANTE: Med Guds hjälp.

De som inte är förtrogna med uttrycken
 ginstam - sköldhuvud - sparre - heraldik
kan slå upp dessa ord i lämplig ordbok.
 Information om heraldik finns också hos Heraldiska Samfundet.

 Släktföreningen bildades 1985.