Släktföreningens ändamål är att verka för ökad sammanhållning inom släkten Swartling,
tillvaratagande av gemensamma släktintressen, samt att sprida kännedom om och forska i släktens historia.
För att lyckas med detta behöver vi Din hjälp, speciellt för att hålla alla uppgifter a jour.
Vi behöver kompletterande uppgifter om Din familj.

Skriv ut och fyll i familjeformuläret och skicka till:  

Carl-Erik Bäckström
Storgatan 71
824 52 Hudiksvall
backstrom.c@telia.com