Föreningens angelägenheter förvaltas av ett släktråd bestående av fem ledamöter,
 revisor och revisorsupleant. Släktrådet väljs för en period av två år.

Vid årsmötet på Swartlings Ridskola i Stockholm, 2013-08-17.

För tiden augusti 2013 till hösten 2014 har släktrådet följande sammansättning:
 

Ledamot        Per-Johan Swartling, ordförande              1 år kvar

Ledamot        Anne Swartling, kassör                             omval 2 år

Ledamot        Jan-Eric Swartling, sekreterare                1 år kvar

Ledamot        Carl-Erik Bäckström, Holgerhandläggare   1 år kvar

Ledamot        Denise Swartling                                      1 år kvar

 

Revisorer är oförändrade sedan årsmötet på Haga år 2012.

Peter Swartling ( Malmö ) är ensam kvar i valberedningen

A Sw , 2014-01-03

Sänd gärna ett mail till:
info@swartling.org

 

 Ordförande:
 

Per Johan Swartling
 

 

Sekreterare:
 

Jan- Eric
Swartling

 Kassör:
 

Anne
Swartling

Databasansvarig:
 

Carl-Erik Bäckström

  

Ledamot

Denise
   Swartling    

 

   


 

 Revisor:
 Lars
Swartling
 

 Revisorssuppleant:
 Anders
Swartling

  Valberedning,
Peter
Swartling