Var och en som genom födsel eller gifte tillhör eller härstammar från någon av
grenarna inom släkten har rätt att bli medlem i släktföreningen.

Som medlem stödjer du vår verksamhet och har chansen att träffa
din släkt samt lära dig om vår historia.

 

För att bli medlem ansöker du om medlemskap
via vår medlemsansvarig/ kassör:

 

Anne Swartling
         Krukmakargatan 36,
      118 51 Stockholm.

               

Swartling föreningens postgiro Pg-konto 8 54 77-8